Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
64452

Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính - Cấp xã, phường
STTTên thủ tụcMã số hồ sơ trên cổng DVCLĩnh vựcMức độTải về
1Thủ tục xác nhận liệt sĩ đối với những trường hợp mất tin, mất tích quy định tại Điểm K, Khoản 1, Điều 17 của Nghị định số 31/2013/NĐ-CP sau khi cơ quan có thẩm quyền kết luận chưa có chứng cứ phản bội, đầu hàng, chiêu hồi, đào ngũ 2.001084.000.00.00.H56Lĩnh vực Chính sách (26 TTHC)2
2Thủ tục giải quyết chế độ hỗ trợ và cấp “Giấy chứng nhận” đối với người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài ủy quyền cho thân nhân ở trong nước kê khai, nhận chế độ1.008243Lĩnh vực Chính sách (26 TTHC)1
3Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích1.008838.000.00.00.H56Lĩnh vực Khoa học công nghệ và Môi trường liên quan tới tiếp cận nguồn gen1
4Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải1.008603.000.00.00.H56Lĩnh vực Thuế2
5Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch COVID-191.008364. 000.00.00.H56Lĩnh vực Việc làm2
6Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc do đại dịch COVID-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp1.008363.000.00.00.H56Lĩnh vực Việc làm2
7Hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch COVID-191.008362. 000.00.00.H56Lĩnh vực Việc làm2
8Phê duyệt đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp1.005412.000.00.00.H56Lĩnh vực Bảo hiểm2
9Thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác2.002228.000.00.00.H56Lĩnh vực thành lập và hoạt động của tổ hợp tác2
10Thông báo thay đổi tổ hợp tác2.002227.000.00.00.H56Lĩnh vực thành lập và hoạt động của tổ hợp tác2
11Thông báo thành lập tổ hợp tác2.002226.000.00.00.H56Lĩnh vực thành lập và hoạt động của tổ hợp tác2
12Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai2.002161.000.00.00.H56Lĩnh vực phòng chống thiên tai2
13Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh2.002162.000.00.00.H56Lĩnh vực phòng chống thiên tai2
14Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu2.002163.000.00.00.H56Lĩnh vực phòng chống thiên tai2
15Thủ tục xác nhận liệt sĩ đối với những trường hợp mất tin, mất tích quy định tại Điểm K, Khoản 1, Điều 17 của Nghị định số 31/2013/NĐ-CP sau khi cơ quan có thẩm quyền kết luận chưa có chứng cứ phản bội, đầu hàng, chiêu hồi, đào ngũ 2.001943.000.00.00.H56Lĩnh vực Chính sách (26 TTHC)1
16Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng, trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước1.008235.000.00.00.H56Lĩnh vực Chính sách (26 TTHC)1
17Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước (đối tượng cư trú ở địa phương khác không còn lưu giữ giấy tờ)1.001995.000.00.00.H56Lĩnh vực Chính sách (26 TTHC)1
18Thủ tục thực hiện chế độ một lần đối với đối tượng hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội tham gia chiến đấu, hoạt động ở chiến trường B, C, K, sau đó trở thành người hưởng lương1.001971.000.00.00.H56Lĩnh vực Chính sách (26 TTHC)1
19Thủ tục thực hiện chế độ một lần đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội đã được hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định 290/2005/QĐ- TTg (nay bổ sung đối tượng theo Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg)1.001852.000.00.00.H56Lĩnh vực Chính sách (26 TTHC)1
20Thủ tuc thực hiện chế độ một lần đối với đối tượng hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội theo Quyết định 188/2007/QĐ-TTg (đối tượng lập hồ sơ lần đầu)1.001892.000.00.00.H56Lĩnh vực Chính sách (26 TTHC)1
21Thủ tục thực hiện chế độ một lần đối với dân quân tập trung ở miền Bắc, du kích tập trung ở miền Nam (bao gồm cả lực lượng mật quốc phòng), đối tượng cư trú ở địa phương khác không còn lưu giữ giấy tờ1.001681.000.00.00.H56Lĩnh vực Chính sách (26 TTHC)1
22Thủ tục thực hiện chế độ một lần đối với đối tượng du kích thôn, ấp ở miền Nam trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước theo Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg (đối tượng cư trú ở địa phương khác)2.000537.000.00.00.H56Lĩnh vực Chính sách (26 TTHC)1
23Thủ tục thực hiện chế độ một lần đối với đối tượng du kích thôn, ấp ở miền Nam trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước theo Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg3.000011.000.00.00.H56Lĩnh vực Chính sách (26 TTHC)1
24Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương2.000503.000.00.00.H56Lĩnh vực Chính sách (26 TTHC)1
25Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 15 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương (bao gồm cả đối tượng đã từ trần)1.001715.000.00.00.H56Lĩnh vực Chính sách (26 TTHC)1

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC